MIS SCHEMA:

Woensdag 8 december: Feest van de Onbevlekte Ontvangenis: om 18.30 uur gezongen H Mis

Zondag 12 december: 3de zondag van de Advent: om 11.30 uur Hoogmis

Woensdag 15 december: om 18.30 uur: Gulden Mis

Zondag 19 december: Vierde zondag van de Advent: om 11.30 uur Hoogmis

Vrijdag 24 december: Vigilie v Kerstmis om:  21.00 uur Adventswake, aansluitend de Nachtmis van Kerstmis ‘Dominus dixit ad Me’. Na de nachtmis de gelezen Dageraadsmis waarin Kerstliederen worden gezongen.

Zaterdag 25 december: Kerstmis:  om 11.30 uur Plechtige Hoogmis ‘Puer natus est nobis ‘

Zondag 26 december: Tweede Kerstdag en zondag in het octaaf van Kerstmis, Memento vd H. Stefanus:  om 11.30 uur Hoogmis

Vrijdag 31 december: Laatste dag van het jaar: om 18.30 uur Heilige Mis gevolgd door een stille Aanbidding om God te danken voor het voorbije jaar en Zijn zegen te vragen voor het komende.

Zaterdag 1 januari: Nieuwjaar en Octaafdag van de geboorte van de Heer: om 11.30 uur Hoogmis.

Zondag 2 januari: Feest van de Heilige Naam Jezus: om 11.30 uur Hoogmis.

Pater Harold Volk zal celebrant zijn gedurende de Kerstdagen.

Het Gregoriaans mannenkoor zal de H.H. missen verzorgen op de vierde zondag van de Advent, de nachtmis van Kerstmis, tweede Kerstdag, en zondag 2 januari.

Het dameskoor zingt op de derde zondag van de Advent, op Kerstdag, en Nieuwjaarsdag.

Voor elk steuntje zijn wij U zeer dankbaar.

Rek.nr. BE23 0017 5056 8191