Schema goddelijke diensten juli en augustus 2020

Zondag 12 juli 2020: zesde zondag na Pinksteren:

10.00 uur Hoogmis

Zondag 19 juli 2020: zevende zondag na Pinksteren

10.00 uur: Hoogmis

Zondag 26 juli 2020: achtste zondag na Pinksteren

10.00 uur: Hoogmis

Vrijdag 31 juli 2020: Feest van de Heilige Ignatius

19.00 uur: Plechtige mis en aansluitend korte aanbidding

Zondag 2 augustus 2020: negende zondag na Pinksteren

10.00 uur Hoogmis

Zaterdag 15 augustus: Feest van OLV Hemelvaart

om 16.00 uur Plechtige Hoogmis ter gedachtenis van pater Karel van Isacker S.J.