Over Sint-Michaelskapel

Viering van 150-jarig jubileum van genadebeeld van OLV van Vlaanderen in Sint Micha‘lskapel in het Belgische Niel-bij-As. Viering werd geleid door 97-jarige pater Karel van Isacker.

Kapel

Op 15 augustus 1998 werd de boerderij Berger aan de Caelenberg te Niel bij As na een grondige verbouwing omgevormd tot kapel. Zij werd toegewijd aan de Heilige Michaël.

Dagelijks is er een heilige Mis en op hoogfeesten wordt deze opgeluisterd door bekende gregoriaanse koren.

Op 8 februari 2000 kwam kardinaal Godfried Daneels op bezoek. Op 8 september 2000 droeg mgr A. Castermans, oud-hulpbisschop van Roermond, er een pontificale heilige Mis op.


De Tridentijse ritus

Paus Johannes Paulus II heeft in zijn motu proprio Quattuor Abhinc Annos (1984) en Ecclesia Dei (1988) wederom – beperkt – de mogelijkheid geboden deze liturgie te vieren en gevraagd om een ‘brede en edelmoedige toepassing van deze directieven’.

Bisschop Paul Schruers van Hasselt gaf aan pater Van Isacker toestemming om de Tridentijnse ritus in de Sint Michaëlskapel toe te passen.

De huidige bisschop van Hasselt, mgr Patrick Hoogmartens, bevestigde nogmaals de voormelde toestemming voor de indultmis in de Sint Michaëlskapel.

Met het motu proprio Summorum Pontificum (2007) van paus Benedictus XVI werd de Tridentijnse ritus weer volledig vrij gegeven als buitengewone vorm van de Romeinse ritus binnen de Rooms-katholieke Kerk.