Contact

Contactgegevens

Caelenbergstraat 40
B-3668 Niel-bij-As
Belgie
Tel: 089/658611

Giften

De Sint-Michaëlskapel kan niet voortbestaan zonder de vrijgevigheid, de gulheid en de genegenheid van de gelovigen. Wij zijn geen parochie en geen grote gemeenschap. Wij ontvangen van niemand subsidies. Wij kunnen enkel overleven door giften van wie ons genegen zijn.

Wie ons wil steunen kan dat doen door een overschrijving op IBAN-rekening BE23 0017 5056 8191 ten name van Stichting Maria Porta Lucis

Voor elke steun zijn we dankbaar. Moge Onze Lieve Heer uw goedheid rijkelijk vergelden!

Bezoekadres:

Caelenbergstraat 40

B-3668 Niel-bij-As

Belgie